Jażborowskaja Inessa Sergiejewna. Blok socjalistyczny i socjalistyczne braterstwo w bipolarnym swiecie ( : . ) ...Jażborowskaja Inessa Sergiejewna. Blok socjalistyczny i socjalistyczne braterstwo w bipolarnym swiecie ( : . ) // Gra o świat: w stronę nowej Jałty? W-wa, Wd. ISP PAN. Red. nauk. J.M. Fiszer. 2018. P. 25-56.
ISBN 978-83-65972-37-8

: 14.09.18

Google Academia

:

Jażborowskaja Inessa Sergiejewna. Blok socjalistyczny i socjalistyczne braterstwo w bipolarnym swiecie ( : . ) // Gra o świat: w stronę nowej Jałty? W-wa, Wd. ISP PAN. Red. nauk. J.M. Fiszer. 2018. P. 25-56.
Yazhborovskaya I.S. The Soviet bloc: from the socialist camp to the socialist community and the world socialist system. Their decay. In: A game for the world: towards the new Yalta? W-wa, Wūd. ISP PAN. Ed. sciences. J.M. Fisher. 2018. P. 25-56.

:

 ..

-- ( ).

:

world war ii yalta treaty evolution of geopolitics

:

, :

rss RSS

. [0]: