// : . / . . . . .. . .: , 2019. . 82-83. ..
// : . / . . . . .. . .: , 2019. . 82-83.

: : . / . . . . .. . .: , 2019. 862 ., .
ISBN 978-5-7777-0731-4

: 30.12.19

Google Academia

:

 .. // : . / . . . . .. . .: , 2019. . 82-83.
Braslavsky R. G. Khlebnikov Nikolai Ivanovich. In: Sotsiologiya Rossii v litsakh: istoriya i sovremennost. Entsiklopedicheskoye izdanie [Sociology of Russia in Persons: History and Contemporaneity. Encyclopedic Edition]. Ed. by Academician M.K. Gorshkov. Moscow: Izdatelstvo VES MIR, 2019. P. 82-83.

(1840-1880), .

:

.. history of sociology in russia n. i. khlebnikov, theory of civilizations law state russian history

:

, :

rss RSS

. [0]: